Nemovitosti a daně

Daň z nemovitých věcí

 • Daň z nemovitých věcí má povinnost platit každý majitel nemovitostí (tj. pozemku, stavby či bytové či nebytové jednotky).
 • Lhůta pro podání přiznání obyčejně končí 31. ledna. Daň se platí opakovaně, vždy jednou ročně, nejpozději do konce května a je splatná dopředu. Kdo podá přiznání později, pokuta se mu bude počítat už od února. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1.000,- Kč.

Daň z příjmu  

 

 • Prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá tedy dani z příjmů, není-li od daně osvobozen.
 • Existuje řada případů, kdy je prodávající od daně osvobozen. Jde o následující: 
  • Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let, pro nemovitosti pořízené v roce 2021 a dále je časový test 10 let.
  • Minimálně 2leté bydliště v prodávané nemovitosti (bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm). Bydlištěm poplatníka na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý pobyt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
  • Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby. Pokud podle § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z příjmu do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím, nehradíte také daň. Přijetí peněz je však potřeba oznámit vašemu finančnímu úřadu.
  • Dědictví - časový test splnil zůstavitel. Při prodeji nemovitostí, které jste nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili. Příbuzenství v řadě přímé definuje občanský zákoník v § 117. Přímými příbuznými jsou např. prarodiče a vnuci, rodiče a děti apod.

Žhavá nabídka

 • NA PROHLÍDKU BYTU ČI DOMU JAKO PRVNÍ !!!

  28.8.2018

  smile

  Chcete jít na prohlídku nové nemovitosti jako PRVNÍ?

  U nás to lze. Info ZDEsmile

int(1)

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ NEMOVITOSTI

 • 3 DNY V LONDÝNĚ ZDARMA

  14.3.2016

  Kdo má pod čepicí, ten stráví 3 dny v Londýně zdarma.

  DOPORUČTE nám jakoukoliv nemovitost k prodeji. Po její rezervaci zájemcem o koupi získáte nárok na odměnu = 3 dny v Londýně pro 2 osoby ZDARMA (doprava z letiště do centra a zpět, ubytování hotelového nebo Airbnb typu na tři dny a neomezená jízdenka na londýnské metro). Není Londýn Váš šálek kávy? Tak máte u nás 5.000,- Kč. Vše smluvně ošetříme.

  Kontaktovat nás můžete ZDE

int(1)